Kuva : Suomen kultaseppien liitto

 

Suomen kultaseppien liitto

Asiasanat

korujen historiaa, korut, korut Suomessa, kultasepät, liitto, Suomen kultaseppien liitto

Suomen Kultaseppien Liitto ry. perustettiin 16. lokakuuta 1905 tarpeeseen tehostaa yhteistyötä alan teollistumisen myötä syntyneiden epäkohtien korjaamiseksi. Liiton merkittäviksi alaa edistäviksi saavutuksiksi voidaan muun muassa lukea Kultaseppäkoulun perustaminen vuonna 1938 ja Kultaseppien lehden julkaisutoiminta vuodesta 1929 (lehti perustettiin 1926) lähtien. Nykyään lehti ilmestyy Kello & Kulta- nimisenä ja on Suomen kultasepänalan historian tallentamisen kannalta ehkä tärkein painettu lähde.

Tänä päivänä Suomen Kultaseppien Liitto ry toimii kansallisena kultasepänalan intressijärjestönä. Yhdistyksen tehtävä on liiton sääntöjen 2. § siteeraten:

”Liiton tarkoituksena on olla kultasepänalalla toimivien henkilöiden ja yhteisöjen keskinäisenä yhdyssiteenä, työskennellä ammattitaidon kohottamiseksi, valvoa jäsentensä ammatillisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä edistää hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä kesken”.
Tätä tehtäväänsä liitto täyttää esimerkiksi järjestämällä jäsenilleen koulutusta, seminaareja, messukäyntejä ja muita alan toimijoita yhteen saattavia sekä toimintaa edistäviä tapahtumia. Liitto toimii myös vaikuttajan roolissa eri kansallisten sekä kansainvälisten järjestöjen ja viranomaisten kautta.

Liiton jäseniä ovat kultasepänalan liikkeet ja yritykset, järjestöt ja oppilaitokset, ammatinharjoittajat, henkilöjäsenet sekä opiskelijat ja eläkeläiset.

 

Suomen Kultaseppien Liitto ry.

Opinkuja 2

02100 Espoo
toimisto@kultaseppienliitto.fi

www.suomenkultaseppienliitto.fi
puh: 040 775 1085