Tietosuojaseloste

Tämä on Kello- ja korumuseosäätiö sr henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 7.12.2021. Viimeisin muutos. 7.12.2021.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Kello- ja korumuseosäätiö sr

Opinkuja 2
02100 Espoo
p. 050 536 1977
essi.pullinen@kellomuseo.fi
Y-tunnus: 0728657-4

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Suomen Kellomuseo
Rami Laitinen
Opinkuja 2
02100 Espoo
p. 050 550 3353
rami.laitinen@kellomuseo.fi

Mitä tietoja keräämme?

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen sekä palaute-/yhteydenottolomakkeen yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Rekisterin tietosisältö: Etunimi, Sukunimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Katuosoite, Postinumero,Postitoimipaikka, Markkinointiluvat ja -kiellot, Ammatti, Koulutus, Asuinmaa, Kansalaisuus, Kieli

Miten tietoja kerätään?

Keräämme asiakkaita koskevia henkilötietoja pääasiassa asiakkailta itseltään yhteydenottojen sekä verkkosivustojemme ja -palveluidemme käytön yhteydessä. Asiakkaiden toimittamien tietojen lisäksi keräämme verkkosivustollamme tietoa myös evästein sivustomme käytön analysointia ja kehittämistä sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamista varten.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja ei luovuteta säätiön ulkopuolelle. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, tilat on lukittu, tiloissa on kulunvalvonta. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin, salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Evästeiden käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuilla. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä. Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Tallentuneet evästeet voi halutessaan poistaa. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen rami.laitinen@kellomuseo.fi. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.