Lähde: Suomen kello- ja korumuseo

Suomen Kello- ja korumuseo Kruunu

Asiasanat

alan toimijat, kruunu, tekijät ja työhuoneet

Suomen Kello- ja korumuseo Kruunu

 

Suomen Kellomuseo perustettiin Kelloseppäkoulun yhteyteen vuonna 1944 Lahteen. Museo sai lahjoituksena kelloja opetuskokoelmaansa kellosepiltä. Vuonna 1944 pidetyssä kelloseppäkoulun vuosikokouksessa on todettu museosta seuraavaa:”Jo heti koulun ensimmäisinä kuukausina perustettiin koulun yhteyteen Kelloteknillinen museo, jonne on tarkoitus kerätä kelloja, kellosepän työkaluja ja – koneita sekä menneiltä että nykyisiltä ajoilta. Täten se tulisi antamaan havainnollisen kuvan kellosepän ammatin kehityksestä ja nykyisestä tasosta sekä omassa maassamme että ulkomailla.” Valtaosa kokoelman esineistä koostui alkuvuosina taskukelloista tai niiden osista, kirjoista ja kelloseppien työvälineistä.

Kokoelma kasvaa

Kelloseppäkoulu muutti 1959 Espoon Tapiolaan. Kokoelma kasvoi vähitellen opettajanhuoneesta koulun luokkiin ja käytäville. Kelloseppäkoulun vararehtori Leo Koiviston työpanos museokokoelman kartuttamisessa ja ylläpidossa oli tuolloin merkittävä. Museo siirtyi koulun mukana uuteen Kellovasara-rakennukseen 1988. Siellä museo sai omat tilansa sekä kokoelmille että näyttelylle. Samaan aikaan perustettiin Kellomuseosäätiö sr vastamaan ammattimaisesta museotoiminnasta.

Kellomuseo entiseen Weilin & Göösin painotaloon

Espoon kaupungin kulttuurijohtaja Georg Dolivo kutsui Suomen Kellomuseon WeeGee -taloon ja museo avasi näyttelynsä WeeGeessä kesällä 2006. Kellomuseon kokoelmanäyttelyn lisäksi esillä on ollut vuosien varrella lukuisia teemanäyttelyitä. Näyttelytila muutti WeeGeeltä viereiseen osoitteeseen syksyllä 2021 valmistuneeseen rakennukseen.

Suomen Kello- ja korumuseoksi

PRH hyväksyi kesäkuussa 2021 Kello-ja korumuseosäätiön säännöt. Samassa yhteydessä museon nimi muuttui Suomen Kello- ja korumuseoksi. Muutos on juridisesti mahdollistanut korujen mukaan tulon museon toimintaan kellojen rinnalle. Aiemmin museo on testannut korua osana toimintaansa ja todennut kellojen ja korujen toimivan hyvin yhdessä. ”Koruihin laajentuminen on ollut keskusteluissa ensi kertaa noin kahdeksan vuotta sitten”  kertoi Kello- ja korumuseosäätiön hallituksen puheenjohtaja Jan Roos kuullessaan PRH:n päätöksestä.

Suomen Kello- ja korumuseo Kruunu

Uudistunut museo avasi kokoelmansa kävijöille huhtikuussa 2022. Vaihtuvien erikois- ja kokoelmanäyttelyiden myötä museo on kiinni ajassa ja haluaa tuoda kävijöille uusia näkökulmia. Uutta on myös Holvi-tietopankki, joka laajentaa museon toimintaa sähköiseen ympäristöön. Holvi-tietopankkiin voi tallentaa omia muistoja ja tarinoita, kelloja ja koruja sekä tutustua kello- ja korualan toimijoihin.

 

Kellomuseo- ja Kello- ja korumuseosäätiön perustamisen jälkeen museon toimintaa ovat johtaneet:

  • Mikko Perkko             museonjohtaja            1988 – 1990
  • Jorma Räihä               amanuenssi                 1997 – 2000
  • Tuulia Tuomi              museonjohtaja            2001 – 2006
  • Tiina Lehtinen            museonjohtaja            2006 – 2011
  • Kirsi Ojala                   museonjohtaja            2012
  • Minna Tuulas-Inkinen  museonjohtaja       2013
  • Mikko Kero                museonjohtaja             2014 – 2020
  • Essi Pullinen              museonjohtaja            2020 –

 

Suomen Kello- ja korumuseo Kruunu

Ahertajantie 3

02100 Espoo

www.kellojakorumuseo.fi

Facebook @suomenkellojakorumuseo

Instagram @kellojakorumuseo