Savonia -ammattikorkeakoulu

 

Koru- ja jalometallimuotoilu, muotoilija AMK

Savonia-ammattikorkeakoulu, Savonia Muotoilu

PL 6

Microkatu 1, 70210 KUOPIO

 

Savonia Muotoilu vastaa muotoilija (AMK) tutkintoon johtavasta kulttuurialan koulutuksesta Savonia-ammattikorkeakoulussa. Koulutusohjelman laajuus on 240 opintopistettä ja opinnot kestävät 4 vuotta. Muotoilun koulutusohjelmaan otetaan vuosittain opiskelemaan 54 opiskelijaa päivätoteutukseen ja 26 opiskelijaa monimuotototeutukseen. He voivat painottaa opintojaan palvelumuotoilun, sisustusarkkitehtuurin ja tuotemuotoilun (korumuotoilu, muoti ja teollinen muotoilu) opintoihin. Tutkinto rakentuu perusopinnoista, ammatillisista opinnoista, syventävistä opinnoista ja valittavista opinnoista. Lisäksi opintoihin kuuluvat opinnäytetyö (15 op) ja työharjoittelu (30 op). 

Savonia Muotoilun koru- ja jalometallimuotoilun koulutus antaa tiedot ja taidot työskennellä korualan suunnitteluun ja valmistukseen liittyvissä työtehtävissä. Koulutusta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä muodin opintokokonaisuuksien kanssa. Koulutuksen painopiste on uniikki-, piensarja- ja teolliseen tuotantoon soveltuvien korujen suunnittelu- ja valmistusprosesseissa. Koulutuksen keskiössä ovat perinteiset kultasepän tekniikat ja materiaalit, mutta merkittävä osa koulutusta ovat myös 3D-mallinnukseen ja -tulostukseen sekä cnc-jyrsintään pohjautuva korujen suunnittelu- ja valmistusmenetelmät. Opintojen aikana opiskelijat pääsevät työskentelemään merkittävien suomalaisten korualan yritysten kanssa yhteistyöprojekteissa, joissa kehitetään muuan muassa korubrändikonsepteja ja korumallistoja tulevaisuuslähtöisesti. Koulutuksen aikana on myös mahdollista kehittää omaa korualan liiketoimintaideaa ja päästä kokeilemaan yrittäjänä toimimista Business Centerin Pohjois-Savon palvelujen ja toimintojen kautta. Koulutuksen aikana on mahdollista hakeutua opiskelijavaihtoon ulkomaille Savonia Muotoilun yhteistyökorkeakouluihin.

Savonia Muotoilun koru- ja jalometallimuotoilijat työllistyvät korualan yrityksiin korujen valmistus, 3d mallinnus ja tuotekehitykseen liittyviin työtehtäviin. Osa valmistuneista ryhtyy toiminaan yrittäjinä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

 

Asiasanat

artikkelit, jalometallin ala, koulutus