LAB ammattikorkeakoulu

 

Kuvataiteen koulutusohjelma, kuvataiteilija AMK

 

Skinnarilan kampus

Yliopistonkatu 36

53851 Lappeenranta

www.lab.fi

 

LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin kuvataiteen koulutusohjelmasta tutkintonimikkeellä kuvataiteilija (AMK). Tutkinnon laajuus on 4 vuotta eli 240 opintopistettä, josta harjoittelun osuus on 30 opintopistettä. Kuvataiteen koulutusohjelmassa Lappeenrannassa voi opiskella mm. maalausta, taide-grafiikkaa, kuvanveistoa, valokuvausta ja korutaidetta.

Ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan eri taiteenaloja monipuolisesti, jonka jälkeen opiskelija voi koota henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelman oppiaineet eri taiteenlajeista.

Opiskelijalla tulisi olla intohimo taiteen tekemiseen. Kuvataiteilijalta odotetaan että hän luo näkyväksi erilaisia ajankohtaisia aiheita, ja osallistuu näin taiteellaan yhteiskunnalliseen vuoropuheluun. Korutaiteessa painotetaan ilmaisua ja kokeilevuutta unohtamatta vanhoja menetelmiä ja materiaaleja.  

Asiasanat

artikkelit, koulutus, kuvataiteilijan ala