Valokuvien käyttöoikeuden luovutus

Sopimus valokuvien käyttöoikeuden ja aineiston luovutuksesta

1. Sopimuksen osapuolet

Käyttöoikeuden saaja: Kello- ja korumuseosäätiö rekisteröity säätiö
Opinkuja 2, 02100 Espoo
Y-tunnus: 0728657-4

Käyttöoikeuden luovuttaja:
 Valokuvaaja, jonka nimi on ilmoitettu Holvi-tietopankin lomakkeella.

2. Sopimuksen kohde
Käyttöoikeus kuviin ja kuvatiedostoihin, jotka on lähetetty Holvi-tietopankin lomakkeella.

3. Käyttöoikeuden laajuus
Käyttöoikeuden luovuttaja antaa Suomen kello- ja korumuseolle oikeuden valmistaa ja käyttää lomakkeella lähetettyjä valokuvia.
Museo voi käyttää kuvia kaikessa toiminnassaan ja kaikissa julkaisuissaan. Museolla on oikeus valmistaa kuvia ja laittaa kuvat yleisön nähtäväksi. Museolla on muunteluoikeus eli oikeus muuntaa esimerkiksi digitaalinen kuva painetuksi kuvaksi. Museolla on edelleenluovutusoikeus, se mahdollistaa museolle valokuvan digitaalisen käyttämisen esimerkiksi viestinnässä. Käyttöoikeus on voimassa jatkuvasti.
Käyttöoikeus on ei-yksinomainen. Tämä tarkoittaa, että valokuvaajalla on oikeus luovuttaa samanlainen käyttöoikeus jollekin muulle. Valokuvaajalla on myös aina oikeus käyttää kuvia omissa työnäytteissään.

4. Moraaliset oikeudet
Valokuvan moraaliset oikeudet ovat tekijänoikeuslain mukaisesti kuvaajalla. Museo ei käytä kuvaa loukkaavalla tavalla.

5. Korvaus
Valokuvaaja ei saa kuvista rahaa tai muuta korvausta.

6. Valokuvaajan nimi
Museo julkaisee kuvaajan nimen siinä muodossa kuin se on ilmoitettu lomakkeella. Jos julkaisussa on monta kuvaa samalta kuvaajalta, kuvaajan nimi on julkaisussa yhden kerran. Pienessä esitteessä tai muussa pienessä käytössä valokuva voidaan julkaista ilman kuvaajan nimeä.

7. Erimielisyydet
Jos sopimuksen osapuolet ovat eri mieltä, asia yritetään ratkaista neuvottelulla. Jos ratkaisua ei synny, erimielisyydet ratkaisee Helsingin käräjäoikeus.