Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus täyttää tänä vuonna 60 vuotta.  Invalidiliiton koulutustarjonnan lähtökohtana olivat Westendissä järjestetyt kurssit, joiden tarkoituksena oli tarjota mahdollisuus uuteen ammattiin sodassa loukkaantuneille invalideille. Juhlavuoden kunniaksi Suomen Kellomuseo sai vastaanottaa koululta kellon, jolla on mielenkiintoinen historia.

Kellon tekijät Eino ja Leo Tuominen olivat Loimaalla syntyneitä serkuksia, jotka opiskelivat sotainvalideille suunnatuilla kelloseppäkursseilla Westendissä. Eino ja Leo Tuominen suorittivat kisällintutkintonsa vuonna 1942. Eino Tuomisen kisällintyö oli kello, joka lahjoitettiin vielä samana vuonna silloiselle Suomen presidentille Risto Rytille kiitoksena tämän sotainvalideja kohtaan osoittamasta huomiosta ja tuesta. Presidentti Rytin kello ei jäänyt ainoaksi Westendistä lahjoitetuksi kelloksi. Museon saama kello ei ole presidentti Rytin kello, vaan marsalkka Carl Gustav Emil Mannerheimille tehty samanlainen kello. Sitä, miksi kello ei koskaan päätynyt Mannerheimille, ei tiedetä.

Molemmat serkukset jatkoivat uraansa kelloseppinä. Leo Tuominen tuli kelloseppämestariksi vuonna 1944 ja Eino vuonna 1945 mestarintyönään valtioneuvoston istuntosaliin lahjoitettu pöytäkello. Tämä kello on edelleen paikallaan valtioneuvostossa. Leo Tuominen siirtyi ulkomaille työskennellen ensin Ruotsissa ja Sveitsissä ja lopulta Kanadassa kelloseppänä. Myös Eino lähti ensin ulkomaille, mutta palasi Suomeen vuonna 1954. Leo Tuomisen myöhemmistä vaiheista ei ole tarkkaa tietoa, kuten ei myöskään presidentti Rytin kellon vaiheista. Kelloihin liittyy siis vielä paljon avoimia kysymyksiä.      

 

Suomen kellomuseo, WeeGee, Espoo

avoinna ti, pe-su 11-18, ke-to 11-20.

www.kellomuseo.fi


 

 

Mystinen Mannerheimin kello esille Kellomuseoon